CHIA CHEN là công ty sản xuất ốc vít do ngài Chia Chen Liu thành lập tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

"Với hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất ốc vít, nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm chất lượng cao tới khách hàng."

Đội ngũ làm việc chuyên nghiệp

LÀM VIỆC NHÓM, CHUYÊN NGHIỆP, CẢI TIẾN

  • Làm việc nhóm: Chúng tôi cùng nhau nỗ lực để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình.
  • Chuyên nghiệp: Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
  • Cải tiến: Chúng tôi luôn cập nhật kiến thức và cải tiến công nghệ.

Kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.

TẬN TÂM VÀ CẨN TRỌNG

  • Với trang thiết bị kiểm tra hiện đại, chúng tôi đảm bảo chất lượng cho sản phẩm của mình.
  • Chúng tôi thiết lập một hệ thống kiểm soát chất lượng bao gồm kiểm tra nguyên vật liệu, bảo trì thiết bị, giám sát và ghi chép qúa trình sản xuất.

Nhà cung cấp đáng tin cậy

CHỨNG NHẬN VỀ CHẤT LƯỢNG

  • Vật liệu có chứng nhận về chất lượng và thông tin chi tiết.
  • Nguyên vật liệu được cung cấp đúng thời gian.

Kho hàng hóa lớn

MANG LẠI THỜI GIAN GIAO HÀNG HIỆU QUẢ

  • Chúng tôi lưu trữ hàng hóa, nguyên vật liệu an toàn và chất lượng trong nhà kho lớn của mình.